3:57
Đã đăng 26 Tháng 7 2015
End of the evening
(Water for Elephants)

End of the evening
(Water for Elephants)

hoặc
продолжительность: 3:57
Posted on 26 Tháng 7 2015
Mô tả
Jacob and Marlene are left alone, and there is some chemistry between them.
рубрики:
Nước cho voi
Từ được đề xuất
blue - nhuộm xanh
a bowl - bát
come on - đi tới
a dance - cuộc khiêu vủ
darling - tên sông ở úc châu
to drink - ghiền rượu
to drop - rơi
to excuse - tha
a finger - kim đồng hồ
to fool - giả ngu
gentle - cao qúy
a guest - ký sinh trùng
have fun - chúc vui vẻ
heat - hơi nóng
a knee - chịu khuất phục
lonely - hẻo lánh
a snake - rắn
steam - hơi
strength - sức mạnh
tire - chán ngán
trouble - điều lo lắng
to wish - muốn

Puzzle English

Самообучение инсотранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип