The strangest chemical in the universe

bộ sưu tập: Tự nhiên
Сложность:
Đã đăng 25 Tháng 11 2015
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 2 Phút. 58 giây.
Mô tả
Water is an amazing substance. It facilitated the emergence of life on our planet, and still facilitates its existence nowadays.
Từ được đề xuất
a cell - pin
challenge - bài bác
a chemical - hoá phẩm
to cover - che
to create - gây nên
culture - canh tác
dense - ngu si
to embed - ấn vào
to enable - cho phép
environment - cảnh chung quanh
to evolve - giải bày
existence - còn lại
to float - làm ngập lụt
heat - hơi nóng
to keep - tuân theo
liquid - trong
a nutrient - chất bổ dưỡng
perfect - hòa âm
profound - sâu
protective - bảo vệ
to rise - tăng lên
rock - con quay vụ
to shape - bày ra kế hoạch
soil - chổ bùn lầy
solar - thuộc về mặt trời
solid - chắc
a spirituality - tài sản của giáo hội
strange - không quen
a surface - mặt
to survive - còn sống
unlike - khác