WestJet Christmas miracle

bộ sưu tập: Quảng cáo, Năm mới
Сложность:
Đã đăng 4 Tháng 1 2018
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 4 Phút. 56 giây.
Mô tả
Several years ago, the Canadian airline WestJet helped Santa Claus and brought some happiness to their clients. 175 volunteers, 3 airports, Santa himself and more than 250 happy people: this video is definitely going to give you a good portion of kindness and holiday mood!.
Từ được đề xuất
to arrive - xảy đến
fabulous - hoang đường
flight - chạy trốn
good old - tốt cũ
to happen - đến
a lounge - chổ có thể đi dạo
a miracle - chuyện kỳ dị
moment of truth - khoảnh khắc của sự thật
no way - Không đời nào
not a moment to spare - không phải là lúc rảnh rỗi
to relax - dản ra
rush - cây lác
sit back - ngồi lại
special - đặc biệt
to stare - mở to mắt ra
surprise - sự kinh ngạc
take a note - có một lưu ý
travel - đi du hàng
a trick - lường gạt
vision - ảo tưởng