1:47
Đã đăng 26 Tháng 1 2017
The White Elephant: Angry

The White Elephant: Angry

hoặc
продолжительность: 1:47
Posted on 26 Tháng 1 2017
Mô tả
Continuation of the series about the unlucky restaurant. Today Gordon is incredibly angry - he does not like everything. He decides that he is done, and just leaves - how will our heroes cope with the situation?
рубрики:
Voi trắng
Từ được đề xuất
angry - chọc giận
anyway - dầu thế nào đi nửa
blow a fuse - thổi một cầu chì
to book - ghi
condition - địa vị
creative - có tánh cách sáng tạo
difference - bất đồng
do the cooking - nấu ăn
drive someone up the wall - lái xe lên tường
fed up to the back teeth - chán nản với răng sau
food critic - nhà phê bình thực phẩm
frozen - đong cứng lại
get the sack - lấy cái bao
have a go - có đi
have had enough - đã có đủ
have had it up to here - đã có nó lên đến đây
let someone know - Cho ai đó biết
like a bear with a sore head - như một con gấu bị đau đầu
lose it - mất nó
to prepare - chuẩn bị
special - đặc biệt
stand-by - người tin cậy được
a supermarket - chợ có nhiều mặt hàng

Puzzle English

Самообучение инсотранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип