1:47
Đã đăng 14 Tháng 8 2017
The White Elephant: Clean

The White Elephant: Clean

hoặc
продолжительность: 1:47
Posted on 14 Tháng 8 2017
Mô tả
Continuation of the series about the unlucky restaurant. Today, Silia has bad news: the restaurant is scheduled to be checked by a health inspector and no one knows he will arrive. So they must collect take themselves and set the kitchen in order - even Gordon will have to behave!
рубрики:
Voi trắng
Từ được đề xuất
a clean bill of health - một hóa đơn khỏe mạnh
as clean as a whistle - sạch sẽ như một tiếng còi
at any time - bất cứ lúc nào
be worried - lo lắng
clean up one's act - làm sạch hành động của một người
do one's best - làm tốt nhất
get to work - bắt đầu làm
have a word - có một từ
health inspector - Thanh tra y tế
it looks like - nó có vẻ như
nothing to worry about - Không có gì phải lo lắng về
pull up - kéo lên
shut down - đóng cửa
spick and span - spick và span
spot check - ngân phiếu
start with a clean slate - bắt đầu với một slate sạch
the rest of - phần còn lại của
under the circumstances - trong hoàn cảnh
what's the matter? - chuyện gì đó
where something is concerned - nơi nào đó có liên quan

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English