1:47
Đã đăng 25 Tháng 7 2017
The White Elephant: Failure

The White Elephant: Failure

hoặc
продолжительность: 1:47
Posted on 25 Tháng 7 2017
Mô tả
Continuation of the series about the unlucky restaurant. Today Americans came to the restaurant - it's great that Gordon used to work in New York, he immediately understands what visitors with an exquisite taste want. But will he be able to please the fastidious customers?
рубрики:
Voi trắng
Từ được đề xuất
be happy to do - vui vẻ làm
be out of - được thoát ra khỏi
a cupboard - tủ đựng chén
to decide - xử đoán
excellent - hoàn toàn
fall at the first hurdle - rơi vào rào cản đầu tiên
fast food joint - ăn nhanh doanh
flip burgers - lật bánh mì kẹp thịt
get the better of - lấy phần tốt hơn của
hate - ghét
key lime pie - bánh chanh chính
knock up - gõ lên
not have a clue - không có manh mối
pudding - bánh ăn tráng miệng
a recipe - cách nấu ăn
sense of humour failure - cảm giác hài hước thất bại

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English