The White Elephant: Resilience

bộ sưu tập: Voi trắng
Сложность:
Đã đăng 13 Tháng 3 2017
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 1 Phút. 51 giây.
Mô tả
Continuation of the series about the unlucky restaurant. Today, Celia decides that something needs to be changed in the restaurant, otherwise they won't avoid bankruptcy. Mary is sure that everything is in Celia's power but Gordon, as usual, believes that he knows everything better.
Từ được đề xuất
according to - đống ý vấn đề
to afford - cho
all the way - tất cả các cách
as hard as nails - cứng như móng tay
as tough as old boots - khó khăn như giày cũ
calculation - bài toán
to cope - choàng áo lể
a customer - khách hàng
enough is enough - Đủ là đủ
game old bird - trò chơi chim già
give up on - bỏ cuộc
go on - đi thẳng
impossible - khó làm được
it is time - đó là thời gian
long hours - nhiều giờ
make changes - thực hiện thay đổi
no doubt - không nghi ngờ gì
relentless - không êm
to staff - nhân viên
stay in business - ở trong kinh doanh
to strike - soi qua
think of - nghĩ về
tough cookie - kẻ khó chơi
tough love - tình yêu khó khăn