1:44
Đã đăng 22 Tháng 1 2016
The last male northern white rhino

The last male northern white rhino

hoặc
продолжительность: 1:44
Posted on 22 Tháng 1 2016
Mô tả
This is a story about the last male species of northern white rhinoceros named Sudan, on whom the existence of this whole species depended.
рубрики:
Động vật
Từ được đề xuất
abrupt - bất ngờ
to advance - tăng lên
at least - ít nhứt
a belief - sự tin
bring back to life - mang lại cuộc sống
cancer - bịnh ung thư
a conservancy - sự bảo tồn
a creature - bộ hạ
to cure - phơi
currently - hiện tại
to declare - khai
demand - câu hỏi
to develop - biểu lộ
estimated - lượng giá
a horn - râu
last man standing - người đàn ông cuối cùng đứng
a lineage - gia thống
to mate - chung đôi
to protect - bảo vệ
a rhino - tiền
a sanctuary - nơi tôn nghiêm
send prices soaring - gửi giá tăng vọt
a specie - đồng tiền
trained - có huấn luyện
unfounded - không chắc chắn

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English