`The X-Files` score

bộ sưu tập: Người nổi tiếng
Сложность:
Đã đăng 28 Tháng 1 2016
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 1 Phút. 7 giây.
Mô tả
The host of The Late Late Show with James Corden proves to Gillian Anderson and Tyler Perry that The X-Files soundtrack can make any situation eerie and ominous.
Từ được đề xuất
basically - thuộc về diêm cơ
cappuccino - cà phê sữa
to drop - rơi
genuinely - chân thật
go on - đi thẳng
go with - đi với ai
to listen - nghe
pregnant - có chửa
scary - ghê sợ
to share - chia
shout out - la lên
sinister - độc ác
a situation - chổ để xây đắp
skinny - gầy
spooky - hay hiện lên
theme music - chủ đề âm nhạc
vacation - hưu thẩm
watch this - Coi đây nè
to work - bắt người nào làm việc