Yoghurt production

bộ sưu tập: Công nghệ, Món ăn
Сложность:
Đã đăng 3 Tháng 6 2013
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 4 Phút. 30 giây.
Mô tả
This is a video about producing yoghurt at a dairy factory.Narration in the video is very intelligible and quite moderately paced, plus there are some technical and biological terms.
Từ được đề xuất
artificial - do người làm ra
pouring - chảy tầm tả
skin - da
to skip - quên