Bài dịch «Попугай Джипси»

Độ khó:
Thêm vào mục yêu thích
Nội dung cần dịch:
Danh mục: Gerund Simple forms Verbs