Bài dịch «Моя семья»

Độ khó:
Thêm vào mục yêu thích
Nội dung cần dịch:
Danh mục: Adjectives Simple forms