Bài dịch «Что они делают?»

Độ khó:
Thêm vào mục yêu thích
Nội dung cần dịch:
Danh mục: Continuous forms